Storklenåret

En betegnelse på et år som hadde vært ekstra ”klent”/ ille, gjerne et år hvor avlingene slo feil og man fikk uår, sult og utvikling av sykdom.

Brukt i