Syntese

forbinde; sette, stille sammen, sammenstilling til en enhet. Motsatt av analyse. I historiefaget betyr syntese å sammenfatte noe og å sette noe sammen.