Tabu

Kommer av ordet taboo som betyr hellig, forbudt. Det kan omfatte forbud mot å gjøre bestemte handlinger, eller ta på bestemte hellige mennesker, dyr eller gjenstander (som for eksempel islams forbud mot å lage bilder av profeten Muhammed). Det kan også omfatte det å snakke om forskjellige ting som man i et samfunn finner støtende, f.eks var det i Norge før i tida tabu å snakke om kropp og sex.