Telegraf

En telegraf er et apparat som overfører tekst, signaler og tegn, enten mekanisk, optisk eller elektrisk. Senderhastigheten overstiger sjelden 120 tegn per minutt, det er utilstrekkelig for større trafikk; derfor ble det fra 1880-årene tatt i bruk maskin-telegraf med hastighet opptil 600 tegn per minutt. Telegrafen er avviklet, men radiotelegrafi er fortsatt relevant, bl.a. for radioamatører.