Vassause

Hører til Hygiene

Ei øse / ause til å øse vann med. Vassausa hadde en krok ytterst på skaftet slik at den kunne henges over kanten på vanntønna eller vannbøtta for å lette arbeidet med å hente vann til forskjellige formål. Mange pleide å ta vann fra bøtta og drikke direkte fra vassausa. Slik kunne vassausa være en farlig smittekilde til smittsomme sykdommer som tuberkulose.