Stiklestadmuseene, SNK

består av Egge museum, Levanger museum, Stjørdal museum og SNK

Adresse: Stiklestad Nasjonale Kultursenter 7650 Verdal
Hjemmeside: http://www.stiklestad.no/
E-post: info@snk.no
Eier av

Person