Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunen skal være regional utviklingsaktør. Det betyr at vi skal arbeide for utvikling av arbeidsplasser gjennom å stimulere til nyskaping og innovasjon.

Adresse: Seilmakergata 2 7735 Steinkjer
Hjemmeside: www.ntfk.no
E-post: Postmottak@ntfk.no