Høgskolen i Nord-Trøndelag

Faggruppen innen IT driver undervisning og forskning på flere områder innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Adresse: Postadresse: Serviceboks 2501, NO-7729 Steinkjer
Hjemmeside: http://www.hint.no/hint/fagportal/informasjonsteknologi
E-post: hint@hint.no