Sør-Trøndelag historielag

Laget er en fellesorganisasjon for historie-, museums- og slektshistorielagene i fylket som er tilsluttet Landslaget for Lokalhistorie. Det er 32 lokallag tilsluttet som omfatter ca. 7.500 medlemmer. Vi skal samarbeide om å samle inn lokalhistoriske artikler og bilder fra lokallagene.