Tapir Akademiske forlag

Tapir Akademisk Forlag utgir fag- og lærebøker for universitets- og høgskole- samt profesjonsmarkedet.

Adresse: Nardoveien 12, 7005 Trondheim
Hjemmeside: http://www.tapirforlag.no/
E-post: forlag@tapir.no