HØYKOM

Høykom skal utvikle og iverksette prosjekter og formidle kunnskap som bidrar til at Norge er ledende med hensyn til innovativ bruk av IKT og bredbåndstjenester i alle deler av offentlig sektor.

Adresse: HØYKOM, Norges forskningsråd, Postboks 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Hjemmeside: www.hoykom.no
E-post: hoykom@forskningsradet.no