Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune er forvaltningsnivået plassert mellom kommunene i Sør-Trøndelag og staten. Fylkeskommunen tjener hovedsaklig tre roller; som regional utvikler, tjenesteprodusent og forvalter. Fylkeskommunen har ca 2600 ansatte.

Adresse: Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 TRONDHEIM
Hjemmeside: www.stfk.no
E-post: postmottak@stfk.no