Helgeland Museum avd. Vefsn

Vefsn museum avdekker en fascinerende historie om forskjeller mellom arbeidere og borgerskap, kvinner og menn. Samtidig synliggjøres den forståelse for nye tanker og internasjonal påvirkning som preget datidens vefsninger.

Eier av