Kildenett

Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag er et digitalt læringsverktøy som samler og gjør tilgjengelig kultur- og kunnskapsressurser til ungdoms- og videregående skole. En digital læringsform vil gi nytt innhold til undervisningen for elever og lærere i samfunnsfag og historie, og dermed oppfylle målene i kunnskapsløftet. Kildenett.no er utviklet i samspill med ungdoms- og videregående skoler i Trøndelag, som er involvert i alle faser av prosjektet. Historisk kilde- og kunnskapsbase vil gi skolene en brukertilpasset inngang til sentrale tema, begreper og læringsressurser fra Trøndelag. Det digitale læringsverktøyet skal enkelt kunne tas i bruk i skolen og vil være et bidrag til en læringsprosess der elever og lærer kan innhente og bearbeide ulike kilder og materialtyper som grunnlag for ny kunnskap.

Adresse: Kildenett.no Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14 Fylkeshuset 7004 TRONDHEIM
Hjemmeside: http://www.kildenett.no/
E-post: gro-anita.mortensen@stfk.no
Eier av