Det Holtaalske Skieløber Compagnie

Var i drift i perioden 1718-1826 og ble gjenopprettet i 1993

Eier av