Naboer AB

Företaget som bildades 1995 är ett utvecklingsbolag med 17 offentlig ägare i Jämtlands län och Nord- och Sör-Tröndelags fylken. Det övergripande målet för verksamheten är att stimulera utveckling, främst inom kultur, turism och idrott över landsgränsen samt skapa gemensamma mervärden åt aktieägarna.

Hjemmeside: http://www.naboer.se/
Eier av