Oppdal historielag

Oppdal historielag gir ut årboka Bøgda vår.