Rørosmuseet

Rørosmuseet er en selvstendig stiftelse som arbeider for å ta vare på og utvikle de kulturhistoriske verdiene i Røros-distriktet. De har spesielt ansvar for verdensarven Røros, sørsamisk kulturhistorie, bergverkshistorie og bygningsvern. Rørosmuseet har tre besøkssteder som er åpne for publikum: Smelthytta, Olavsgruva og Sleggveien.

Adresse: Malmplassen, Postboks 224, 7361 Røros
Hjemmeside: http://www.rorosmuseet.no
E-post: museumspost@rorosmuseet.no
Eier av