Ressurspermen for videregående

Ressurspermen for videregående ble utgitt i forbindelse med tusenårsjubileet for Trondheim.

Forfatter av

Høymiddelalderbyen

Til tross for stor ufred i Norge på 1100- og 1200-tallet fortsatte byen ved Nidelvens utløp å vokse. Den kanskje viktigste drivkraften bak denne veksten var Olavslegenden og Helgenkongen.

Tusen år i Olavs by

"Kong Olav for med hæren sin til Nidaros. Han let setje opp hus på bakken attmed Nidelva, og avgjorde at det skulle vere kjøpstad der. Han gav folk tufter å byggje seg hus på, og let byggje ein kongsgard oppe ved Skipakriok. Dit let han flytte om hausten alt det som trongst til opphelde om vinteren, og han hadde mykje folk der."

Det hendte i Trondheim

En kavalkade over små og store hendinger i byens historie (Kilde: Haakon O. Christiansen i Ådressebok for Trondheim. Denne oversikten ble trykket i en rekke utgaver av Adresseboka, som ble gitt ut de fleste årene mellom 1888 og 1990. De fleste utgavene finnes på Trondheim folkebibliolek, Iokalsamlingen.)

En vandring i det gamle Trondheim

Bli med på en vandring i Trondheim. Besøk steder som Det Gamle Torget, Skipakrok, Kannikestredet, Byporten osv.

Arkitektur og historie i Kongens gate

Denne ekskursjonen er lagt til østre del av Kongens gate, fra Torvet til Kjøpmannsgata

Nidarosdomen

Nidarosdomen er bygd som gravkirke over Olav den hellige.

1800-tallsbyen

Handelsnæringene stod hele tiden temmelig sterkt i Trondheim, og et godt stykke inn på 1800-tallet var byens handelsmenn fortsatt beskjeftiget med å selge råvarer som trelast, malm og fisk. Etter hvert snudde det hele slik at byen ble en fordelingssentral for industrivarer som kom utenfra.

Bybrannene

Etter den store bybrannen 18. april 1681 fikk byen en nye karakter.

Sukkerhuset

Sukkerhuset ble bygget i 1750 med det formål å rafinere sukker. Bygningens fasade fremstår som uforandret siden oppførelsen. Hvordan Tordskjold var forbundet med import av sukker til Trondheim kan man lese om i denne artikkelen.

Eier av