Det jødiske museum i Trondheim

Kunnskapsbase om jødisk historie i MidtNorge fra 1880 -1950. Har også laget nettutstillingen "En By Flere Kulturer" som ligger på deres hjemmeside.

Adresse: Det Mosaiske samfunn Arkitekt Christies gate 1B 7013 Trondheim
Hjemmeside: http://www.jodiskemuseum.no
E-post: museum@dmt.trondheim.no
Eier av

Person