Rune Flessen

Spesialkonsulent ved Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget. Arbeider nå som rådgiver i Husbanken.

Forfatter av

Avholdsbevegelsen som sosial, politisk og moralsk maktfaktor

Det Norske Totalavholdsselskap (DNT) ble stiftet i 1875 og de ble en betydelig maktfaktor i utformingen av norsk alkoholpolitikk. Prinsippene og virkemidlene i denne politikken gjelder den dag i dag. Samlet kan man si at flatfylla førte til at Norge fikk et rikt og aktivt organisasjonsliv.

Alkoholpolitikk på 1800-tallet

Hjørnesteinene i norsk alkoholpolitikk og som gjelder den dag i dag, ble etablert fra midten av 1800-tallet og fram til 1871. Disse fire hjørnesteinene er: avgifter på salg av alkohol, bevilling for å selge og skjenke alkohol, fravær av privatøkonomiske interesser i salg av vin og brennevin og informasjon/folkeopplysning om alkoholens uheldige følger. Derfor kan man si at norsk alkoholpolitikk er kjennetegnet av en bemerkelsesverdig stabilitet.

100 år med alkohol – et tilbakeblikk på bruk og politikk i Norge

Å legge forholdene til rette for flatfyll og slåsskamper ble under vikingtiden sett på som en god egenskap.

Alkoholpolitikk på 1900-tallet - fra alkoholforbud til økt tilgjengelighet

De grunnleggende prinsippene om en streng alkoholpolitikk som har eksistert helt siden 1800-tallet, gjelder også i dag. Men til tross for det ser vi en økende liberalisering av alkoholpolitikken. Alkoholomsorgen begynte utover 1930-tallet å se på alkoholisme som en sykdom.