Erik Dørum

f. 1932 i Oppdal. Lektor, no pensjonist. Ei rekke artiklar om lokalhistoriske emne. Han har skrevet i BØGDA VÅR, årbok utgitt av Oppdal historielag.

Forfatter av

Drapet i Høglia

Ole Eriksen Wammer (1805-1867) eller Stor-Vamren som han ble kalt, var kjent for å ha et svært så dårlig rykte, og han var fryktet av bygdefolket. Som navnet sier var han stor og sterk, og i følge omtalen var han både rå og brutal. Dessuten opererte han ofte på feil side av loven.

Slaveri og galge

I straffeloven blir dokumentfalsk sett på som en meget alvorlig forbrytelse, og tidlig på 1800-tallet var straffereaksjonene nærmest urimelig strenge mot de som hadde skrevet falsk for å oppnå økonomiske eller andre fordeler. Ble man grepet i pengeforfalskning, så var det dødsstraff, for å skrive kongens navn falsk var å betrakte som en majestetsforbrytelse. Nå ble riktignok dommene omgjort til fengselsstraff, men det viser hvor alvorlig rettsvesenet så på denne typer forbrytelser.

Organisasjon