Kjell Haugland

f. 1942 i Ølen. Lektor ved Oppdal videregående skole. Artiklar og bøker om språkpolitiske og lokalhistoriske emne. Han har skrevet i BØGDA VÅR, årbok utgitt av Oppdal historielag.

Forfatter av

Arbeiderminner fra Dovrebanen

Dovrebanen ble bygd i åra 1910-21. Det aller meste av arbeidet ble gjort med handmakt - og med god hjelp av hesten. Med hakke, spade og spett ble de mange skjæringene på den ca. 160 kilometer lange strekningen tatt ut, med feisel og minebor ble sprengningshull slått inn i fjell. Anleggsarbeidet var et fysisk slit som vi har vanskelig for å fatte i dag.

Vulkanutbrotet i Peru som førte til nød og død i Oppdal

Morten Bjørnsen, prest i Oppdal i åra 1591-1606, er i ettertida blitt mest kjend for dei notata han gjorde i dei gamle Missale Nidrosiense som lå i Vang-kyrkja. Dette klenodiet - Norges eldste trykte bok vart gjenfunne av sokneprest Arne Aspeland på loftet i prestebustaden for kort tid sidan og blir omtala av han i ein annan artikkel i Bøgda vår. Dessverre er sidane med notata borte no, men vi kjenner innhaldet gjennom fleire avskrifter eller referat.

Vaksinasjonsattesten

Kopper var en av de mest fryktede epidemiske sykdommer i eldre tid. Vanligvis døde 20-30 prosent av de som ble smittet, og de som overlevde, ble vansiret av flekker og dype arr i huden for resten av livet.

Eier av

Organisasjon