Olaf T. Skaslien

f. 1934 i Sel. Lektor, no pensjonist. Han har skrevet i BØGDA VÅR, årbok utgitt av Oppdal historielag.

Forfatter av

Starten på steinindustrien i Drivdalen

Skiferforekomsten i drivdalen har nå i snart 80 år vært grunnlag for en av de største arbeidsplassene i Oppdal. Skiferen er lett synlig, og har naturligvis vært kjent og utnyttet i lange tider. I 1689 skrev presten Anders Hansen Bernhoft at "Udi den Elv Driven paa Sandbredden findes adskillige sorte og brune, mot solen durksiktige, langagtige Stene, mange Kantige, saa nette og slette at de vel med Konst kunde slibes, ere dog saa haarde som Glas eller Flint".

Organisasjon