Lars F. Stenvik

f. 1950, førsteamanuensis ved NTNU, Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie. Han har skrevet i Trøndelags historie om jernalderen. Tlf. 73592174. E-post: lars.stenvik@vm.ntnu.no