Sigmund Kinn Alsaker

f.1952, førstekonservator ved Norveg - Kystmuseet i Nord-Trøndelag. Han har skrevet i Trøndelags historie om steinalderen. Tlf. 74 39 09 47. E-post: sigmund.alsaker@norveg.org