Hanna Mellemsether

Forskningsleder og førstekonservator ved Sverresborg Trøndelag folkemuseum

Forfatter av

Rødbygget

Det tradisjonsrike Rødbygget i Bispegata 9b i Trondheim sto ferdig i 1855 og her holdt Norges eldste spesialskole, Trondheim offentlige skole for døve, til i over 130 år. Rødbygget er et kjent landemerke for hørselshemmede i hele Norge.

Etablering av Trøndelag folkemuseum

Dersom man skal legge ICOMs definisjon av et museum til grunn for å definere museum som fenomen, ble de fleste museene etablert på slutten av 1800-tallet. Museene som ble opprettet på 1900-tallet, startet egne innsamlinger slik som Friluftsmuseene. Et av dem er Trøndelag folkemuseum, der ble det samlet inn bygninger fra Trøndelag.

Hørselshemming før og nå

I Norge regner vi med at 10% av befolkningen er hørselshemmet. De fleste av oss får dårligere hørsel når vi blir eldre, men hos noen er hørselshemmingen medfødt. 160.000 nordmenn bruker høreapparat, de fleste av disse er eldre. 0,1% av befolkningen regnes som døve, dvs at de har ingen eller veldig liten hørselsrest.

Skole for døve

Utover på 1700-tallet – i opplysningstida – endres synet på hva et menneske er og hva som skal være menneskets rettigheter. Flere lærde filosofer begynner å interessere seg for døve, og man oppdager at døve kan lære å kommunisere ved hjelp av forskjellige tegn.