Jon Reitan

Forsker på Falstadsenteret, og stipendiat ved hist.inst. NTNU. Bla. skrevet "Jødene fra Trondheim".

Forfatter av

SS Strafgefangenenlager Falstad 1941-45

I Falstadskogen, leirens rettersted, ble om lag 220 mennesker henrettet årene 1942-1943.

Rasepolitikk og eutanasiprogrammet

Eutanasiprogrammet var en kampanje som førte til massedrap på om lag 200 000 funksjonshemmede i Tyskland årene 1939-1945. Hundrevis av leger, nevrologer, psykiatere og sykepleiere sluttet seg til programmet.

SS og konsentrasjonsleirene

”Det er ikke min oppgave å øve rettferdighet, men å tilintetgjøre og utrydde.” (SS-leder Heinrich Himmler, 4. mars 1933). SS ble opprinnelig stiftet i 1925 som privat livgarde for Adolf Hitler.

Etableringen av Det Tredje Rike

Adolf Hitler, formann i nazipartiet NSDAP, ble 30. januar 1933 utnevnt til tysk Rikskansler. Han etablerte raskt et autoritært regime som fratok befolkningen en rekke grunnleggende borgerrettigheter.

Folkemord og forbrytelser mot menneskeheten

Siden andre verdenskrig har millioner av mennesker blitt drept som en følge av konflikter.

Organisasjon