Lars Egeland

Avdelingsdirektør i Informasjonsavdelingen hos ABM-utvikling. Egeland er observatør i Styringsgruppa.

E-post: lars.egeland@abm-utvikling.no
Hjemmeside: http://www.abm-utvikling.no
Adresse: Postboks 8145 Dep, 0033 Oslo