John Skjæran

John Skjæran (1938-2004). Forfatter av tekster som omhandler 2. verdenskrig, publisert i ressurspermen for videregående skoler i Trondheim, 1997. Var lektor i historie og underviste ved Adolf Øien skole (tidligere Trondheim økonomiske gymnas).

Forfatter av

Nazifisering

I løpet av de aller første dagene av okkupasjonen tok tyskerne kontroll over aviser og kringkasting, kino og teater ved hjelp av sensur. Medlemmer av Nasjonal Samling hjalp dem etter hvert med det.

Terror

Vanlige tyske soldater opptrådte svært disiplinert i Norge. Nordmenn skulle behandles som ”venner” og vinnes for Tyskland og nazismen. Men etter det tyske angrepet på Sovjetsamveldet sommeren 1941 ble denne politikken lagt om: nå gjaldt det å skremme nordmennene til lydighet mot okkupasjonsmakten ved hjelp av terror.

Barn og ungdom

Tyskerne beslagla en rekke skolebygg i Trondheim og Strinda for å bruke dem som militærforlegninger allerede fra 9. april. Det gjaldt både barneskoler og realskoler og gymnas i Trondheim sentrum.

Holdningskamp og motstand

Allerede tidlig under okkupasjonen ble det viktig å vise sin avsky for tyskerne og NS-folk. Den første sivile som ble arrestert for å vise ringeakt for tyskerne i Norge, var en snekker og tolvbarnsfar fra Strinda. Han spyttet foraktelig etter noen tyske soldater utenfor Britannia hotell i Trondheim.

Fra den tyske havnekapteinens dagbok

Et utdrag fra den tyske havnekapteinens dagbok 9. april 1940