Eivind Aas

Han har forfattet tekster og oppgaver i ressurspermen for videregående skole og ressurspermen for ungdomsskolen, utgitt i 1997.

Forfatter av

Nattmannen

Nattmannen, eller rakkeren som han også ble kalt, var renovasjonsarbeider og skarpretterens hjelper. For dette arbeidet fikk han lønn og fri bolig av byen, samt noe privat betaling.

Høymiddelalderbyen

Til tross for stor ufred i Norge på 1100- og 1200-tallet fortsatte byen ved Nidelvens utløp å vokse. Den kanskje viktigste drivkraften bak denne veksten var Olavslegenden og Helgenkongen.

Bybrannene

Etter den store bybrannen 18. april 1681 fikk byen en nye karakter.

Sukkerhuset

Sukkerhuset ble bygget i 1750 med det formål å rafinere sukker. Bygningens fasade fremstår som uforandret siden oppførelsen. Hvordan Tordskjold var forbundet med import av sukker til Trondheim kan man lese om i denne artikkelen.

De milde stiftelser

Når folketallet økte i en by i vekst, opplevde man også at fattigdomsproblemet økte. Eldre mennesker, syke, foreldreløse, enker, husville og lignende kunne havne i bunnløs fattigdom, og måtte skaffe seg livsopphold ved hjelp av tigging.