Magne Njåstad

Magne Njåstad er Førsteammanuensis og post.doc. ved hist. inst. NTNU.

Forfatter av

Skole, kultur og vitenskap

Helt fra middelalderen av hadde Trondheim vært ett av de fremste lærdomssentrene i landet.

Kunnskapsbyen

Undervisning og utdanning har lange tradisjoner i Trondheim. Katedralskolen som ligger like ved Nidarosdomen har røtter tilbake til 1150-årene. Noen hundre år senere , i 1767, førte grunnleggelsen av det Norske Videnskabers Selskab til et større innslag av vitenskap og kultur i byen.

Handels- og embetsmannsbyen. Fra 1750 til 1840

La oss tenke oss at vi står på Kristiansten festning en sommerdag i 1750 og ser ned mot Trondheim. Det første vi legger merke til, er hvor liten byen er. Bybebyggelsen er stort sett konsentrert til området innenfor elveslyngen, det som i dag er midtbyen.

Den planlagte byen. Fra 1920 til 1990-tallet

I mellomkrigstiden hadde Heimdalsområdet lite tilknytning til Trondheim. Den lille stasjonsbyen på Heimdalsplatået var først og fremst lokalt senter for Trondheims nabokommuner i sør. Dette endret seg radikalt etter krigen.