Ann Kristin Klausen

Hun har vært med og skrevet Ressurspermen for ungdomsskolen som ble publisert i 1997.