Gunn Bekken

Forfatter av

Fotografi og opplevelse

De fleste av oss fotograferer fra tid til annen. Hvorfor tar vi fotografier? Jo det kan være ting vi ønsker å minnes, øyeblikk vi ønsker å kunne hente fram og se tilbake på. Fotografier fungerer altså som personlige dokumenter for situasjoner og personer vi ønsker å bli minnet på, eller vil ha hjelp til å huske hvordan så ut.

Fotografiet som kilde til fortiden

Et fotografi er et bilde, men ikke et hvilket som helst bilde. Det er ikke tegnet eller malt av en kunstner, men skapt av lys som har passert gjennom en linse og satt spor på en sølvfilm eller blitt lagret som digitale verdier i et kamera. Så fotografiet er et bilde som skiller seg ut fra andre bilder ved at det ikke er skapt av menneskehånd.