Bjarne Prytz

Han har skrevet artikler i tidsskriftet Oppunder fjellbandet.

Forfatter av

40 år siden holocaust rammet Haltdalen

I 1982 kan vi stoppe opp ved et makabert jubileum i vårt land: Det er 40 år siden nazistene utryddet størsteparten av jødene. I noen grad var også Haltdalen implisert i hendelsene. Det kan være nyttig å stoppe opp ved det som foregikk den gang.

Hestehandler og romanihøvding

Før siste verdenskrig var tatrene, eller romanifolket som de gjerne ønsket å bli kalt, et levende og markert trekk i Gauldalsbygdenes hverdag. De to mest kjente taterfølger var Lysgårdfamilien og Fredriksenfamilien. En av Fredriksene var Oliver Aleksander Fredriksen