Aud Sissel Hoel

Hun er førsteamanuensis i visuell kommunikasjon ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU.

Forfatter av

Fotografiet som historisk kilde

Fotografiet ble erklært oppfunnet i 1839 da Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) solgte patentet på en fotografisk teknikk han hadde utviklet i samarbeid med Nicéphore Niépce (1765-1833) til den franske stat.

Bilders retorikk

Historikere har i den senere tid for alvor fått øynene opp for bilders verdi som kilde til kunnskap om fortiden. Bilder utgjør en meddelende form for kilde som kan gi tilgang til store mengder tilsiktet og utilsiktet informasjon.