Espen Andresen

Espen Andersen er bygdebokforfatter, og skriver nå bygdebok for Vefsn kommune i Nordland. Hans fagfelt er politisk historie fra 1571 og fram til i dag.

E-post: espen.andresen@hf.ntnu.no
Adresse: Historisk Institutt, Dragvoll, Trondheim
Forfatter av

Dalmo-Jakob sin beretning

Dalmo-Jakob var i krigsåra rundt 1810 (Napoleonskrigene) utkommandert som soldat i Trondheimsfjorden.