Kristian Pettersen

Fylkesarkeolog i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Arbeidsområde: Handlingsplan for kulturminner.