Maria Press

Maria Press er arkivar ved Statsarkivet i Trondheim

Forfatter av

Sykehusfødsel i 1910

Josefine Ellefsen var gravid i 33. uke da hun skrev et brev til E.C. Dahls fødestiftelse. Hun regnet med å skulle føde sitt barn en av de første dagene i oktober 1910.

E.C. Dahls fødestiftelse 1908-1984

E.C. Dahls fødestiftelse ble etablert i 1908, etter en bestemmelse i kjøpmann Erich Christian Dahls testamente. Fødeklinikken ble bygget på Kalvskinnet og var beregnet på 30 pasienter, fordelt på 13 rom.

Trondheim 1753 - kamp mellom jordmødre

I 1753 fikk Trondheim sin første jordmor, Maren Anders Kongsbach, som hadde blitt hentet fra København. Hun hadde bare arbeidet i noen måneder da hun skrev et brev til Magistraten og klaget på at 8 andre kvinner i byen arbeidet ulovlig som jordmødre. Maren var nemlig den eneste eksaminerte jordmoren i byen, og hadde enerett på utøvelse av yrket.

Utviklinga av et norsk jordmorvesen

I Danmark hadde man allerede i 1714 fått en regel om at jordmødre skulle ha utdannelse fra jordmorkommisjonen ved det medisinske fakultet i København, og dette ble etter hvert også regelen i Norge.

Arkiv, bibliotek og museum

Arkiv, bibliotek og museum kan vi enkelt kalle ABM-sektoren, men de forskjellige institusjonene er ikke organisert sammen. ABM-sektoren sitter med mye kunnskap innenfor sine spesielle felt. Her foregår det forskning og formidling - både til fagmiljøet, og ikke minst til folk flest.