Rolf Grankvist

Forfatteren Rolf Grankvist var i perioden 1980–96 leder for den praktisk pedagogiske enheten ved UNIT, AVH. I dag er han seniorforsker ved Program for lærerutdanning ved NTNU. Som historiker har han lang erfaring både fra skoleverket og fra universitetet. Han har publisert ei rekke historiske bøker og artikler.

Forfatter av

Kalvskinnet skole i Trondheim

Kalvskinnet skole i Trondheim var en mønsterskole med et utdanningstilbud for en ny tid. Når det gjelder perioden etter 1860, så forteller de omfangsrike mursteinsbygningene om skolearkitektur etter tysk mønster. Disse bygningene representerer et enormt løft for de folkevalgte.

Kampen om P. A. Jensens lesebok

Alt i 1858 - mens Kirkedepartementet drev med forarbeidet til skolelova - ble det tatt initiativ til å starte arbeidet med en ny lesebok. Teologen Peter Andreas Jensen (1812-1867) fikk da i oppdrag å lage et utkast til den læreboka man visste det ville bli behov for.

Trondhjems borgerlige Realskole

Etter at skoleforordningen kom i 1739, med den påfølgende plakaten av 1741, var det i byene et tilbud både til allmuen i form av det som ble kalt fattigskoler, og til overklassen gjennom Latinskolen. Det var likevel en gruppe som falt mellom to stoler - nemlig borgerskapets barn.

Trondhjems borgerlige realskoles historie

Fra 30. januar 1783 var Trondhjems borgerlige Realskole i gang med undervisning både for jenter og gutter. Institusjonen var den første realskolen i Norden. Dette var innledningen på en lang skolehistorie som har ledet fram til det som i dag er den videregående skolen Gerhard Schøning skole.