Samarbeidspartnere

STFK har inngått samarbeid en lang rekke trønderske aktører for å muliggjøre systematisk gjenbruk av data, kunnskap og teknologi for å lage en ny type offentlig tjeneste i skjæringspunktet mellom kultur og skole. Partnerskapet sikrer at Kildenett.no skal gi skolene et variert tilfang av læringsressurser og -metoder.