Redaksjonen for kildenett.no

De som jobber i redaskjonen for Kildenett.no

Gro-Anita Mortensen

Gro-Anita Mortensen er ansatt som prosjektleder for Kildenett. Mortensen kommer fra stillingen som eKoordinator i Sør-Trøndelag fylkeskommune. De siste årene har hun arbeidet som prosjektleder/ rådgiver for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune på ulike prosjekter og har jobbet med digitalisering generelt og digital formidling spesielt. Mortensen har hovedfag i historie fra NTNU. Hun har også erfaring fra undervisning og har arbeidet som lærer i ungdomsskolen.

Hans Nissen

Nissen er historiker og er utdannet ved UIB og NTNU. Har bred erfaring fra arbeide i kultursektoren, bl.a. fra museer, arkiv og offentlig kulturforvaltning. Arbeidet flere år som arkeolog på Vestlandet og Nordvestlandet. Fram til høsten 2006 var han tilknyttet Møre og Romsdal Fylkeskommune, hvor han har deltatt på flere prosjekter, bl.a. Geirangerfjordens søknad til UNESCO(Verdensarvlisten), og nettressursen North Sea Trail. Har også arbeidet flere år for den kulturelle skolesekken i Møre og Romsdal med formidling av forhistorien og naturen som arena for læring. Nissen jobbet tre år for kildenett. Han er i dag Generalsekretær for Landslaget for lokalhistorie.

Inga Berntsen Rudi

Jobber som historieformidler. Er utdannet historiker med hovedfag fra NTNU. Har også tatt Praktisk-Pedagogisk Utdanning ved NTNU og har lektorkompetanse. Har undervisningerfaring fra grunnskole og videregående skole og formidlingserfaring fra flere museer. Jobbet sist ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum som prosjektmedarbeider.

Anders Håker

f. 1951. d. 2009. Bedriftsøkonom B.I. Arbeidet som IT-konsulent i 28 år. Jobbet som prosjektmedarbeider ved Trøndelag Folkemusum, Sverresborg. Var engasjert som bilde- og gjenstandsredaktør for Kildenett.

Regina Tödter

Regina jobber som bibliotekar ved Statsarkivet i Trondheim. For Kildenett jobber hun med å skanne og legge inn dokumenter fra arkivene på Bibliofil.