Faggruppe brukermedvirkning

Det skal opprettes en brukergruppe (ungdoms- og videregående skoler, lærer og elever) som deltar i alle faser av prosessen med å utvikle et interaksjonsdesign. Det vil gi oss ny kunnskap om hvordan ungdom bruker Internett pedagogisk og til å utvikle en brukerrettet tjeneste.

Charlottenlund ungdomsskole

Fagansvarlig navn: Anita Normann Fagansvarlig telefon: 72 54 89 67

Egge Ungdomskole

Leder: Bente Aalberg Telefon: 74 17 13 00 Telefax: 74 17 13 01

Huseby Skole, Trondheim kommune

Fagansvarlig navn: Gry Røvik Fagansvarlig telefon: 72548034

Røros videregående skole

Steinkjer Videregående