Faggruppe digitalt materiale – innsamling, digitalisering og tilrettelegging

Kildene som brukes i innhentes av fagpersoner i abm. Materialet digitaliseres og tilgjengliggjøres. Institusjonene som bidrar til dette er:

Falstadsenteret

Minnested og senter for menneskerettigheter.

IKA Trøndelag

Ika Trøndelag forvalter medlemskommunenes personregistermateriale samt elektroniske og papirbaserte historiske arkiver. Kontakt informasjon: Tel: 73 50 18 90

Kulturnett Trøndelag

Kulturnett Trøndelag er i dag en dynamisk database med innhold levert i samarbeid mellom redaksjonen for prosjektet og et bredt spekter av trøndersk kulturliv.

Namdal fylkesmuseum BA, Norveg

NORVEG - senter for kystkultur og kystnæring - er valgt som tusenårssted. NORVEG-prosjektet er en integrert del av Kystmuseet Woxengs Samlinger. Museet eies av Vikna kommune. Vikna kommune har ansvaret for gjennomføring av prosjektet og for framtidig drift.

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek

NTNU Vitenskapsmuseet

Vitenskapsmuseet har natur- og kulturhistoriske utstillinger og arkeologiske utstillinger. Museet viser også byen i middelalderen, sørsamisk kultur og kirkekunst og kirkeinventar fram til ca. 1700. Den sørsamiske utstillingen består hovedsakelig av sørsamiske gjenstandar fra Midt-Norge, men der er også lule-samiske gjenstander.

Statsarkivet i Trondheim

Statsarkiv for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland ble etablert i 1850 og er Nordens eldste statsarkiv. Statsarkivet i Trondheim er også Norges største statsarkiv. Vårt distrikt omfatter 4 fylker og vi oppbevarer i dag ca. 20 000 hyllemeter arkiv fra offentlige og private arkivskapere.

Stiklestadmuseene, SNK

består av Egge museum, Levanger museum, Stjørdal museum og SNK

Sverresborg Trøndelag folkemuseum

Sverresborg Trøndelag folkemuseum består av et friluftsmuseum med 60 bygninger som ligger plassert rundt ruinene etter kong Sverres middelalderborg, blant annet en stavkirke og feststue fra 1780.

Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

Trondheim Byarkiv

Trondheim Folkebibliotek

Trondheims største kulturhus. Her møter du en mangfoldig verden av kunnskap og opplevelse og får næring for både hjerte og hjerne. Vi er byens fremste møtested på tvers av alder, kjønn og sosial tilhørighet - med et bredt utvalg av bøker, aviser, tidsskrifter, film, musikk og digitale tjenester. Og tilbudet er gratis.

Universitetsbiblioteket i Trondheim, NTNU