Faggruppe følgeforskning og gevinstrealisering

HINT skal gjennom følgeforskning gi konstruktive og korrigerende vurderinger til prosjektet spesielt og bidra til å spre generell kunnskap på fagområdet mer generelt.

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Faggruppen innen IT driver undervisning og forskning på flere områder innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).