Faggruppe metodeutvikling og historisk innhold

Faginnholdet baseres på Trøndelags historie. Det inngås avtaler med forfatterne og fagredaktør om kvalitetssikring av innholdet/ tekstene på nettstedet. Prosjektet har også nær kontakt med fagmiljøet i abm og ved Institutt for historie og klassiske fag, NTNU. Gruppa består av:

Ida Bull

f. 1948, professor ved NTNU, Institutt for historie og klassiske fag. Hun har skrevet i Trøndelags historie om perioden 1650-1850.

Anders Kirkhusmo

f. 1932, førsteamanuensis emeritus ved NTNU, Institutt for historie og klassiske fag. Han har skrevet i Trøndelags historie om perioden 1920-2005. Tlf. 73596444. E-post: anders.kirkhusmo@hf.ntnu.no

Aud Mikkelsen Tretvik

f. 1954 i Horg, forsker ved NTNU, Institutt for historie og klassiske fag. Hun har skrevet i Trøndelags historie om perioden 1850- 1920. Hun har også skrevet i BØGDA VÅR, årbok utgitt av Oppdal historielag, og hun har bl.a.skrevet bygdebøker for Ålen. Tlf. 73596449. E-post: aud.tretvik@hf.ntnu.no

Pål T. Sandvik

f. 1967, førsteamanuensis ved Institutt for historie og klassiske fag, NTNU. Han har skrevet i Trøndelags historie om perioden 1850-1920. Tlf. 73596455. E-post: paal.sandvik@hf.ntnu.no

Ola Svein Stugu

f. 1947, professor ved NTNU, Institutt for historie og klassiske fag. Han har skrevet i Trøndelags historie om perioden 1920-2005. Tlf. 73598205. E-post: ola.stugu@hf.ntnu.no

Merete Røskaft

f. 1967, forsker, post.doc, ved NTNU, Institutt for historie og klassiske fag. Hun har skrevet i Trøndelags historie om perioden 1000-1350. Tlf. 73598323. E-post: merete.roskaft@hf.ntnu.no

Lars F. Stenvik

f. 1950, førsteamanuensis ved NTNU, Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie. Han har skrevet i Trøndelags historie om jernalderen. Tlf. 73592174. E-post: lars.stenvik@vm.ntnu.no

Audun Dybdahl

f. 1944, professor ved NTNU, Institutt for historie og klassiske fag, senterleder for Senter for middelalderstudier.

Olav Skevik

f. 1941, konservator ved Stiklstad Nasjonale Kultursenter. Han har skrevet i Trøndelags historie om perioden 1000-1350. Telefon 74 04 42 53. E-post: olav.skevik@snk.no

Sigmund Kinn Alsaker

f.1952, førstekonservator ved Norveg - Kystmuseet i Nord-Trøndelag. Han har skrevet i Trøndelags historie om steinalderen. Tlf. 74 39 09 47. E-post: sigmund.alsaker@norveg.org