Faggruppe utvikling av system og elektronisk samhandling

Utviklingen av Emnekartet, publiseringsløsning og tjenester vil skje og distribueres i nært samspill med Kulturnett.no. Trondheimsbilder skal også være representert i gruppa.

Kildenett

Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag er et digitalt læringsverktøy som samler og gjør tilgjengelig kultur- og kunnskapsressurser til ungdoms- og videregående skole. En digital læringsform vil gi nytt innhold til undervisningen for elever og lærere i samfunnsfag og historie, og dermed oppfylle målene i kunnskapsløftet. Kildenett.no er utviklet i samspill med ungdoms- og videregående skoler i Trøndelag, som er involvert i alle faser av prosjektet. Historisk kilde- og kunnskapsbase vil gi skolene en brukertilpasset inngang til sentrale tema, begreper og læringsressurser fra Trøndelag. Det digitale læringsverktøyet skal enkelt kunne tas i bruk i skolen og vil være et bidrag til en læringsprosess der elever og lærer kan innhente og bearbeide ulike kilder og materialtyper som grunnlag for ny kunnskap.

Trondheimsbilder

Her kan du søke blant 50.000 digitaliserte bilder fra samlingene til Sverresborg Trøndelag folkemuseum, Trondheim byarkiv, Trondheim folkebibliotek og Universitetsbiblioteket i Trondheim.

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune er forvaltningsnivået plassert mellom kommunene i Sør-Trøndelag og staten. Fylkeskommunen tjener hovedsaklig tre roller; som regional utvikler, tjenesteprodusent og forvalter. Fylkeskommunen har ca 2600 ansatte.

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek

Trondheim Folkebibliotek

Trondheims største kulturhus. Her møter du en mangfoldig verden av kunnskap og opplevelse og får næring for både hjerte og hjerne. Vi er byens fremste møtested på tvers av alder, kjønn og sosial tilhørighet - med et bredt utvalg av bøker, aviser, tidsskrifter, film, musikk og digitale tjenester. Og tilbudet er gratis.

Røros Ressurs

Røros Ressurs er kurs og oppdragsavdelingen ved Røros Videregående skole. Ressurssenteret ble etablert i 1991. Gjennom samarbeid med andre kurstilbydere og servicefunksjoner for lokalt arbeids- og næringsliv skal Røros Ressurs bidra til å utvikle, formidle og gjennomføre etterspurte opplæringstiltak.