Styringsgruppe for Kildenett.no

Kildenett.no har en styringsgruppe som består av representanter fra STFK, Trondheim kommune og ABM-utvikling (representant).

Lisbeth Tangen

Leder av styringsgruppa for prosjektet. Fylkesbiblioteksjef i Sør-Trøndelag og biblioteksjef i Trondheim kommune.

Brage Risstad

Rådgiver i Fagruppe oppvekst- og utdanningtjenester i Trondheim kommune.

Grethe Jøndahl

Rådgiver, Opplæringsavdelingen STFK.

Lars Egeland

Avdelingsdirektør i Informasjonsavdelingen hos ABM-utvikling. Egeland er observatør i Styringsgruppa.