1. Verdenskrig

Da verdenskrigen slo til for fullt i Europa hadde Norge opplevd sin beste materielle veksttid noensinne. Som nøytral nasjon prøvde Norge gjennom hele krigen å tviholde på nøytraliteten. Dette var noe som skulle vise seg å være vanskelig. Krigen skulle endre den oppgangstiden Norge var inne i. Konflikten førte til knapphet på varer og nedgangstider. Men det var også en tid for krigsspekulanter. Noen få tjente store penger på bl.a. skipsfarten. De krigførende trengte varer og Norge hadde en stor handelsflåte. Ubåtkrigen stoppet ikke spakulantene, og rundt 2000 norske sjøfolk mistet livet under krigen. Krigen førte også til oppblomstring av politiske bevegelser. Dette kommer klart frem i mange av avisartiklene som ligger som kilder.