Tuberkulose

Tæringen, den hvite pest, var forbundet med redsler og angst, med skam og skyld. Medisinalberetningene fra slutten av 1860-tallet forteller at sykdommen økte fram mot århundreskiftet. Den nådde en topp i 1900 og nærmere 7000 døde dette året på landsbasis. Etter 1900 sank dødeligheten gradvis i landsgjennomsnitt, men for Trøndelag sin del fortsatte dødstallene å stige helt til rundt 1906-1910. Tuberkulosen hadde en sosial tilknytning; den rammet hardest der fattigdom og nød rådet. I ettertid ser vi at sykdommen var den store institusjonsbyggeren. Ingen annen sykdom mobiliserte så stor innsats i sykdomsbekjempelsen. Dette gjaldt innenfor de fleste felt av helsevesenet: innen vitenskap, administrasjon, lovgivning, utbygging av helse- og utdanningsinstitusjoner, etablering av private og offentlige hjelpeorganisasjoner, folkeopplysning og forebyggende helsearbeid.

Veiledning

Tuberkulose

Vi har utviklet en powerpoint presentasjon

Presentasjon om tuberkulose

Presentasjonen gir en kort innføring i temaet tuberkulosen som sykdom og samfunnsproblem.